ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ποινικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Νίκος Κοτζαμπασάκης και συνεργάτες, αναλαμβάνει τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων του από το στάδιο της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης… περισσότερα  

Δικηγορικό γραφείο στο Ρέθυμνο, Νίκος Κοτζαμπασάκης

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Νίκος Κοτζαμπασάκης και συνεργάτες, αναλαμβάνει υποθέσεις οικογενειακού (διαζύγια), κληρονομικού, υποθέσεις μισθωτικών διαφορών, αγωγές αποζημιώσεων τροχαίων… περισσότερα  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Νίκος Κοτζαμπασάκης και συνεργάτες, διεκπεραιώνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων,σε ότι αφορά φορολογικά ζητήματα,… περισσότερα  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

εμπορικό δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, σύσταση εταιρειών και κατοχύρωση εμπορικών ημεδαπών, διεθνών σημάτων καθώς και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Υπηρεσίες επίλυσης διαφορών που άπτονται του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου… περισσότερα