Αστικό δίκαιο

Αστικό δίκαιο

ASTIKO_LAWΤο δικηγορικό μας γραφείο  αναλαμβάνει υποθέσεις δικαίου των ακινήτων, οικογενειακού, κληρονομικού και ενοχικού δικαίου, ιδίως υποθέσεις αποζημιώσεων και μισθωτικές διαφορές.