Διοικητικό δίκαιο

Διοικητικό δίκαιο

DIOIKITIKO_LAWΤο δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε ότι αφορά φορολογικά ζητήματα, ζητήματα Υπαλληλικού δικαίου, υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη προετοιμασία του φακέλου και την εκπροσώπηση στα ανωτέρω Δικαστήρια.