Εμπορικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

EMPORIKO_LAWΤο γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν τη σύσταση εταιρειών και κατοχύρωση εμπορικών σημάτων καθώς και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Παρέχουμε, επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναφορικά με επενδύσεις στον τουρισμό και σε ακίνητα στην Κρήτη, υποστηρίζουμε ενώπιον της Διοίκησης και των Δικαστηρίων, με σταθερή συνεργασία ή καθ΄υπόθεση, εμπορικές, γεωργικές, τουριστικές και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναλαμβάνουμε, εξάλλου, υποθέσεις τραπεζικού, χρηματιστηριακού, πτωχευτικού δικαίου, δικαίου αξιογράφων και  δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.